İlaç Firmalarının Dikkatine 05.01.2018

İlaç Ruhsatlandırma Dairesince, bugünden itibaren ESY (Elektronik Süreç Yönetimi) sisteminde kayıtlı firmalara aslı gönderilmesi gerekenler dışında elektronik imzalı belgeler çıktı alınarak gönderilmeyecek, Firmalar ile sadece sistem üzerinden iletişim sağlanacaktır.

ESY sistemi üzerinden evrak takibi yapmak konusunda sorun yaşayan Firmaların, bu hususu Kurumumuz ilgili Birimleri ile çözüme kavuşturması gerekmektedir.

Bu süreçte, İlaç Ruhsatlandırma Dairesine sistem üzerinden başvurulup 30 (otuz) gün içinde yanıt alınamadığı durumlarda, sistemle ilgili bir sıkıntı yaşanması ihtimaline karşı İlaç Ruhsatlandırma Dairesi ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3208

1 Beğeni