İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 26.10.2020

2016/3 sayılı Genelge kapsamında düzenlenmekte olan “Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listesi” güncellenmiştir. Güncel listeye web sitemizde yer alan “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler” sekmesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurluklerinin-dikkatine-26102020125021