İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 16.01.2019

image

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine

Yardımcı eczacılara ait kayıtların tutulması ve yardımcı eczacılık sürelerini gösterir belgenin verilebilmesi amacıyla TİTCK İl Sağlık İşlemleri Sistemi’nde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. “Eczane” başlığı altında yer alan; “Yardımcı Eczacı İşlemleri” sekmesinden gerekli işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Önemle duyurulur.

Kaynak: http://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurluklerinin-dikkatine-16012019112251