İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine 05.07.2019

Belge: Kırmızı Reçeteye Tabi İlaç Listesi.pdf (388.4 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurluklerinin-dikkatine-05072019111332