İl Sağlık Müdürlüklerine Aktarılan Yatırım Ödeneklerinin 2019 Yılı I. Dönem (Ocak, Şubat, Mart) Harcama Veri Girişi 08.04.2019

İl Sağlık Müdürlüklerinin Dikkatine ( Büyükşehir Belediyesi Olan İller Hariç)

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarınca İl Özel İdarelerine aktarılan yatırım ödeneklerinin 2019 Yılı I. Dönem (Ocak, Şubat, Mart) harcama veri girişleri başlamış olup 24 Nisan 2019 tarihi mesai bitimine kadar yetkili kişiler tarafından sisteme girişlerin yapılması gerekmektedir.

Ödenek Takip Sistemine Ulaşmak için; https://sgbodenektakip.saglik.gov.tr/

Kaynak: https://sgb.saglik.gov.tr/duyurular/il-saglik-mudurluklerine-aktarilan-yatirim-odeneklerinin-2019-yili-i-donem