İl Sağlık Müdürlükleri ve Medikal Gaz Üretim Dolum Tesislerinin Dikkatine 11.04.2019

image

Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ kapsamında Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesislerinin Kuruma yapacakları başvuruların şekli, içeriği ve süreci ile ilgili rehberlik etmek üzere hazırlanmış olan Medikal Gaz Üretim/Dolum Tesisleri Başvuru Kılavuzu onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Hali hazırda izinli olan medikal gaz üretim/dolum tesisleri ile bundan sonra faaliyet izni alacak tesislerin Kurumumuza yapılacak başvurularının ilgili Kılavuz doğrultusunda yapılması gerekmektedir.
Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüklerine yapılan medikal gaz üretim/dolum tesisi başvurularında firma yetkililerinin Kılavuz doğrultusunda başvuru yapılması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Tüm İl sağlık Müdürlüklerine ve medikal gaz üretim/dolum tesislerine önemle duyurulur.

İlaç Denetim Daire Başkanlığı

Belgeler:

Ek-1.pdf (722.7 KB)

Ek-2.pdf (767.4 KB)

Ek-3.pdf (753.9 KB)

MGT Açılış Başvuru Formu.pdf (942.3 KB)

MGT Başvuru Kılavuzu.pdf (1017.0 KB)

MGT Belge Güncelleme Formu.pdf (898.1 KB)

MGT Ek Faaliyet Başvuru Formu.pdf (672.8 KB)

MGT İzin Belgesi.pdf (878.1 KB)

MGT Mesul Müdürlük Belgesi Formu.pdf (1.0 MB)

MGT Mesul Müdürlük Belgesi.pdf (552.6 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/il-saglik-mudurlukleri-ve-medikal-gaz-uretim-dolum-tesislerinin-dikkatine-10042019172023