İhracatında Ve İthalatında Ön İzne Tabi Ürünler İçin Başvuru Kılavuzu 15.04.2020

Sayın Üyemiz,

TİTCK tarafından yayımlanan duyuruya göre;

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri devam etmektedir. Söz konusu ön izin başvuru süreçlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için daha önce yayımlanmış olan tüm duyurular güncellenerek tek bir kılavuzda birleştirilmiştir. Bu bağlamda Kuruma yapılacak başvuruların ilgili kılavuz doğrultusunda yapılması hususu ilgili taraflara saygıyla duyurulur.

https://www.titck.gov.tr/duyuru/ihracatinda-ve-ithalatinda-on-izne-tabi-urunler-icin-basvuru-kilavuzu-14042020215046

Saygılarımızla

Burak Biçer
Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

nzinKlavuz_ff96ed9c-f8e1-44cd-9f69-5798d8f3b101 (1).docx (838 KB)

EK3numuneithalat_b15fa7b4-7133-4fcf-9662-0b6ce6ca18f3.doc (41 KB)

Ek4ahsnzinBavuruDilekesi_6ec050be-7602-40ca-b164-a0ac4d9f309e.doc (38.5 KB)

EK5ihracatSSS_7a647c36-fd5a-40fa-b70d-183a27605b27.docx (27.1 KB)

EK6ithalatSSS_1f714fb1-47a0-449a-8941-c39a47f3d6db.docx (33 KB)