İhracatında Ve İthalatında "İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)" Uyarınca Ön İzne Tabi Ürünler 27.04.2020

Sayın Üyemiz,

TİTCK tarafından yapılan duyuruya göre;

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri devam etmektedir.

İlgili iş akışlarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi adına Kurumumuz Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) yazılımı ile Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Sistemi (TPS) arasında var olan web servis entegrasyonu sözkonusu iş akışları içinde geçerli olacak şekilde sağlanmıştır. Bu minvalde Kurumumuz tarafından onaylanan ithalat ve ihracat başvurularına ait veri alanları web servis ile elektronik ortamda TPS’ye gönderilmekte, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TPS numarası başvuru sahibi firmalara e-posta ile bildirilmekte, firmalar ise oluşturulan TPS numarası ile ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Bu süreçte, Koronavirüs (COVID19) salgını kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları maske ve tulum taleplerinin karşılanması amacıyla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nce de (DMO) elektronik ortamda başvuru alınmaya başlanmıştır.

Ülkemizde güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması hususları önem arz etmekte olup bu amaçlar doğrultusunda, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile Kurumumuza yapılan ihracat ön izin başvurularına ilişkin verilerin paylaşılmasına ilişkin yazılımsal altyapı çalışmaları tamamlanarak gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Bu bağlamda, ihracat ön izin başvurularına esas kullanılan yazılımsal sistemin güncellenmesi nedeniyle, ESY sistemi üzerinden 27 Nisan 2020 tarihinden önce “Tıbbi Cihaz ve Koruyucu Ekipman Başvurusu” şeklinde yapılmış ihracat ön izin başvuruları, sistemde red durumuna çekilecek olup bu red işlemi için firmalara ayrıca cevabi resmi yazı yazılmayacak, ilgili başvurular için ön izin talebi devam ediyorsa mezkur başvuruların ilgili firmalarca yeniden yapılması gerekecektir.

Sonuç olarak, söz konusu ön izin başvuru süreçlerinde daha önce yayımlanmış olan duyurular güncellenmiş olup 27 Nisan 2020 tarihi itibarı ile Kurumumuza yapılacak başvuruların duyurumuz ekinde yer alan kılavuz doğrultusunda yapılması hususu ilgili taraflara saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla

Burak Biçer

Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

Klavuz_.pdf (1.18 MB)

2.ihracatizindilekesi_.doc (40.5 KB)

3.thalatizindilekesi_.doc (40.5 KB)

5.ahsizindilekesi_.doc (39 KB)

7.hracat…docx (36.7 KB)

8.thalat…docx (33.3 KB)