İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Kararı Hakkında 22.03.2020

Sayın Üyemiz,

22.03.2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazetede İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı yayınlanmıştır.

Söz konusu karara göre;
Covid-19 Salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; kararın yürürlüğe girdiği 22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.
Saygılarımla,

M.Burak BİÇER
Genel Sekreter

Belge: İCRA_İFLAS_İŞLEMLERİNİN_DURDURULMASI_KARARI.pdf (808 KB)