İç Kontrol Kararlılık Beyanı 17.09.2019

image

Kurumumuz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2018-2020), Kontrol Ortamı Bileşenine kapsamında, KOS1.2.1 sayılı “Üst Yönetici tarafından iç kontrol kararlılık beyanı” yayınlanmıştır.

Belge: İç Kontrol Kararlılık Beyanı.pdf (303.8 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/ic-kontrol-kararlilik-beyani-17092019162015