HME T-Tüp Bakteri Filtresi Covidien DAR Tracheolife II 353/19004 Teknik Şartnamesi

HME T-Tüp Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

  1. Ürününün üzerinde oksijen bağlanabilmesi için port bulunmalıdır.

  2. Ürünün ağırlığı 8,5 gram olmalıdır.

  3. Ürün steril şekilde paketlenmiş olmalıdır.

  4. Ürün yerinden çıkarılmadan aspire işlemi yapılabilmelidir.