HME Bakteri Filtresi Covidien DAR 352/5877 & 355/5430 Teknik Şartnamesi

image

ST00926 HME Bakteri Filtresi Covidien DAR 352/5877
ST00933 HME Bakteri Filtresi Covidien DAR 355/5430

HME Bakteri Filtresi Teknik Şartnamesi

  1. Ürün bakteri ve virüs filtresi olmalıdır.

  2. Ürünün filtrasyon etkinliği en az virüs için %99.999, bakteri için %99.999 olmalıdır.

  3. Ürün steril ve disposable olmalıdır.

  4. Ürünün ölü boşluğu 90 ml den, pediatrik olanında ölü boşluk 35 ml den az olmalıdır.

  5. Ürün hafif olmalıdır. (≤40 g), pediatrik olanlar için (≤20g) altında olmalıdır.

  6. Ürün anestezi cihazı veya invaziv, noninvaziv mekanik ventilatör standart solunum devresi veya endotrakeal tüp ajutajlarına uygun olmalıdır veya uygun hale getirmek için gerekli aparatları ile birlikte verilmelidir.

  7. Ürünün üzerinde kapnograf çıkışı olmalıdır. Hava akış rezistansı düşük olmalıdır.

  8. Ürün tek tek paketlerde olmalıdır.