Hastanelerde Yaşanan Yoğunluk ve Nedenleri Hakkında

En önemli kamu hizmetlerinden olan sağlık hizmetinin verilmiş olduğu hastanelerdeki bölümleri branşlara göre yoğunluk oranları, hastanenin statüsüne devlet hastanesi mi özel haskane mi olduğuna, hastanenin bulunduğu bölgeye metropol şehirde bulunan bir hastane mi olduğuna, kırsal kesimde bulunan bir hastane mi vb. özelliklere göre değişen bir olgudur.

İstanbul İzmir Ankara Bursa gibi büyükşehirlerde bu yoğunluk oranları diğer şehirlere göre daha yüksektir. Araştırmalarda ve istatistiklerde hastanelerin tedavi edici sağlık hizmetlerinden “Acil” servisinin en yoğun olduğu bunu yoğun bakım yatağı ihtiyacının izlediğini polikliniklerde iç hastalıklar dahiliyenin çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğinin kulak burun boğaz hastalıkları gibi poliklinikler başta olmak üzere polikliniklerdeki yığılmanın bir hayli fazla olduğunu ve çözülmesi gereken ve kamuyu doğrudan ilgilendiren önemli bir ihtiyaç problemi olduğu görülüyor.

Ama bunun başını acil servislerdeki yoğunluk çekiyor. Bunun yanı sıra hastanelerde verilen sağlık hizmetinin verildiği saat aralığının 09:00-16:00 arası olması bu yoğunluğun daha da artmasına sebebiyet veriyor. Genel olarak polikliniklerdeki doktor açığı ve doktor yetersizliği problemi ve polikliniklerin mekan açısından sıkıntılı yerler olması ve acillerde de yeşil alan hastası yani sorunu esasen polikliniklerde çözülebilecek olan bu hastalar da acildeki bu yoğunluğun artışına sebebiyet veriyor. Örneğin İstanbulda nüfusun sürekli artmasından dolayı sağlık alanındak ihtiyarlarda bu duruma paralel olarak artıyor.Sorunun diğer yanı acil servise gelen hastaların % 80 e yakını gerçek acil servis hastası değil. İnsanların gündelik hayat içersinde çalışma saatlerinden dolayı mesai saatleri içersinde hastanelere gelememelerinden dolayı acil servisler bu denli kalabalık ve yoğundur.Bu yoğunluğu en aza indirgemek ve hastalara daha kaliteli daha insancıl bir hizmet verebilmek için Sağlık bakanlığının bu hedefi hayata ve uygulamaya geçirmek için kendilerine mesai dışı poliklinikler açma hedefi belirlemişler ve bunu da en kısa sürede hayata geçirme planları var.Bu yeni mesai saati dışında hizmet verecek polikliniklerin çülışma saatleri 16:00 ila 23:00 saatleri arasında olması planlanıyor.

2017 Ocak - Ekim aylarına göre Türkiye genelindeki hastanelerdeki bölüm branşları incelendiğinde yoğunluğun en çoktan en aza şeklinde 76.834.469 muayane sayısıyla acil servis, bunu 26.888.446 mayene sayısıyla İç hastalıkları dahiliye 18.210.754 muayene sayısıyla çocuk sağlığı ve hastalıkları bunu 15.068.377 muayene sayısıyla kulak burun boğaz hastalıkları bölümü 14.969.016 muayene sayısıyla göz hastalıkları branşı 14.267.867 muayene sırasıyla ortapedi ve travmatoloji bölümü ve 10.956.046 muayene sayısıyla da genel cerrahi bu sırayı takip ediyor. Bu sırayı 9.383.613 sayısıyla deri ve zührevi hastalıkları 9.383.591 sayısıyla nöroloji 9.011.894 sayısıyla fiziksel tıp ve rehabilitasyon 8.851.035 muayene sayısıyla kardiyoloji 7.798.516 sayısıyla ruh sağlığı ve hastalıkları 7.710.990 çocuk acil 7.66.203 muayene sayısıyla ürolaji branşı 7.383.843 sayısıyla göğüs hastalıkları 6.291.209 muayene sayısıyla diş polikliniği 4.962.034 le beyin ve sinir cerrahisi 2.709.789 ile enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji 2.369.540 ile aile hekimliği 1.964.161 ile kalp ve damar cerrahisi 1.835.137 muayene sırasıyla anestezi ve reanimasyon bunu 1.801.946 ile endoknoloji ve metobolizma hastalıkları 1.452.724 muayene sırasıyla gastroenteroloji branşı 1.349.350 sayısıyla çocuk cerrahisi izliyor.

Türkiye genelindeki hastaneler baz alınacak olursa en az yoğunluğu halk sağlığı çocuk genetik hastalıkları ve çocuk kalp ve damar cerrahisi istatistik verilerinde gösteriyor. Daha da önemlisi sağlık hizmetindeki bu yığılmalar ve yoğunluğun hizmetin aksatılmasına mahal vermeden merkezi idarenin ve yerel yönetimlerin bu sorunları birlikte paylaşımcı ve bütüncül ve karşılıklı diyalog içinde en iyi kaliteli hizmet için ülkenin her yanına bu hizmeti en iyi şekilde götürmeyi kendilerine amaç edinmelidir.