Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezi 2020 Yılı Diyaliz Eğitim ve Resertifikasyon Sınav Programı 27.11.2019

image

Belge: Duyuru.docx (15.2 KB)

Kaynak: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,58962/hacettepe-universitesi-tip-fakultesi-hastanesi-diyaliz-egitim-merkezi-2020-yili-diyaliz-egitim-ve-resertifikasyon-sinav-programi.html