Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Aralık Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır 27.01.2020

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Gereği Sağlık Bakanlığı 2019/Aralık Ayı Mali Tabloları Yayımlanmıştır.

İlgili Tablolara Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Kaynak: https://sgb.saglik.gov.tr/TR,63504/genel-yonetim-muhasebe-yonetmeligi-geregi-saglik-bakanligi-2019aralik-ayi-mali-tablolari-yayimlanmistir.html