Fwd: Ürün Takip Sistemi UTS-v8.4.0 Sürümü Yayınlandı 02.07.2020

Sayın Üyemiz,

Ürün Takip Sistemi UTS-v8.4.0 Sürümü Yayınlandı

Yeni Eklenen Özellikler/Gereksinim Değişiklikleri
• PGD – Tüm uyarı raporları için Titck Durumu alanı eklenmiş ve sorumlu kullanıcı tarafından güncellenmesine olanak sağlanmıştır.
• PGD – Yeni olumsuz olay raporunun 1.3.3 Yetkili temsilci alanı, imalatçı ülke bilgisi AB, İsviçre ve Türkiye ise zorun olmayacak şekilde düzenlendi
• UH – Piyasaya arz barkodundan, alt ürünün ürün numarası ve içeriğindeki adede erişilebilecek yeni servis açıldı
• UH – İçeriğindeki ürün güncelleme işlemlerinin geceleyin yapılması için alt yapı oluşturuldu.
• TC – Aynı barkodlu ithal ürüne sahip firmaların veri düzeltmesi yapabilmeleri için veri düzeltme ve görüş girme ekranları oluşturuldu.
İyileştirmeler
• DI – Sistem parametresi güncellemelerinde işlem geçmişi oluşturulması sağlandı.
• PGD – Taslak durumuna döndürülen raporın taslağa döndürülme gerekçelerinin detay ekranlarında görüntülenmesi sağlandı.
• UH – Üretim ve son kullanma tarihi güncelleme işlemleri baştan yazıldı ve bazı kontroller gevşetilerek kullanımı kolaylaştırıldı.
• TC – Başvurusuz güncelleme işleminin günde bir kere yapılabilmesi sağlandı.
• TC – Saklama Koşulu ve Ölçü bilgisi, mükerrer olan ithal ürünlerin karşılaştırılmasından kaldırıldı.
• TC – Serbest Satış Sertifikası’nın şablonları güncellendi.
• TC – Sisteme aynı barkodlu fakat farklı tipteki cihazların eklenmesi, güncellenmesi, başvuruya gönderilmesi vs. gibi işlevleri engellendi.
• TC – Başvuruya inceleyen atandıktan sonra sorumlu kullanıcıya atılan mailin daha açık olması sağlandı.
• KOZ – Başvuruya inceleyen atandıktan sonra sorumlu kullanıcıya atılan mailin daha açık olması sağlandı.
Giderilen Hatalar
• UH – Envanter ürün detayının farklı konumlarda gösterilememesi problemi çözüldü.
• UH – Üst ürün numarası ile yapılan bildirimlerde ikinci sayfaya geçmeye çalışıldığında çıkan hata düzeltildi.
• UH – Tıbbi Hizmet Sağlayıcı firmaların tüketim bildirimi yapmasını engelleyen hata giderildi.
• TC – Excel dosyalarıyla gelen barkod numaralarının başında ve sonunda boşluk varsa firmaların bundan dolayı hata almasıyla ilgili problemler giderildi.
• PGD – Risk değerlendirmesi yapılan dosya taslak durumuna döndürülemez hata mesajı düzeltildi.
• KOZ – “Ürün ulusal kozmetik ürün mevzuatına uygun mu?” Hayır seçildiyse uyarı cümlesi yazıldı.
• PGD – Rapor tipi seçilmediği durum için kaydet düğmesinin pasif halde tutulması sağlandı.
• PGD – Tren Raporu ekleme ve güncellenme ve TİTCK’ya gönderme için zorunlu alan tutarlılığı sağlanmıştır.
Diğer (Türü “Task” Olan İşler)
• TİTCK’nın talebi doğrultusunda çeşitli veri düzeltmeleri yapıldı.
• Ticaret Bakanlığı’nın ÜTS’ye entegrasyonu için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Saygılarımızla

Burak Biçer

Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği