Forsepsiz Perkütan Trakeostomi Seti Portex Teknik Şartnamesi

Forsepsiz%20Perk%C3%BCtan%20Trakeostomi%20Seti%20Portex

ST05160 Forsepsiz Perkütan Trakeostomi Seti Portex 7.0 100/543/070
ST00761 Forsepsiz Perkütan Trakeostomi Seti Portex 8.0 100/543/080

Forsepsiz Perkütan Trakeostomi Seti Teknik Şartnamesi

 1. Ürün Trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren forseps yöntemli perkütan trakeostomi için dizayn edilmiş olmalıdır.

 2. Ürünün teslimatı forsepssiz set olarak yapılmalıdır.

 3. Ürünün forsepssiz set dışında forsepsli set alternatifinin de bulunması gerekir.

 4. Ürün içinde, özel olarak bu teknik için tasarlanmış olanı ve tekniğin kullanışında bir gerekliliği olan obtüratörunun ortası tam hat boyuca, rehber telin geçebileceği kadar genişlikte hattı bulunan ve azotproksit geçirgenliği çok düşük olan Kaflı Trakeostomi kanülü bulunmalıdır. Trakeostomi kanülünün obtüratörü bulunmalıdır. Obtüratör Kanülü tam olarak oturmalıdır.

 5. Ürünün içindeki özel üretim olan guide wire forsepsin kullanımı sırasında forsepsin ucuna ve kapatıldığında forseps ayaklarına sıkışmayacak ve bu sürede de rahat ilerletilebilmesine imkan verecek şekilde olmalı ve çapı 1.30 mm, J uç ile birlikte uzunluğu 45 cm ve telin üzeri PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

 6. Ürün tek paketten oluşmalı, tüm malzemeler tek blister pakette olmalıdır.

 7. Üründeki tek dilatötrün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.

 8. Ürün üzerindek etikette setin 7, 8 veya 9 numara şeylerden hangisine ait olduğu ve forseps (griggs) yöntemiyle ilgili olduğunu gösteren ibare bulunmalıdır.

 9. Ürünün atravmatik forseps ayakları ve forsepsin ucu, içinden huide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Forsepsin ucu atravmatik olması için yuvarlatılmış, künt uçlu olmalıdır.

 10. Ürün setindeki trakeostami kanülleri 7,0 – 8,0 ve 9,0 numaralardan bir tanesini içermeli ve hangi numaradan bulunacağı ibare şartnamede veya alım listesinde belirtilmiş olmalıdır.

 11. Ürün sert blister ambalajda olmalıdır. Kutu ve set üzerinde son kullanım tarihi, sterilizasyon şekli, trakeostomi kanülünün boyu, çapı yazılı olmalıdır.

 12. Ürün ile alınacak olan 7 adet setin 1 adeti Forsespli olmalıdır.