Firmaların Dikkatine 08.01.2020

image

Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı ResmÎ Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200108-10.htm

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/firmalarin-dikkatine-08012020170610