Firmaların Dikkatine 05.01.2021

image

Hâlihazırda “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi)”nin Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılacak tıbbi müstahzarlar/ürünler için, 04.01.2021 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarih ve 31351 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Denetimi:2021/20)”nin “Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir” hükmüne istinaden EBS’de İthalat Modülü altında yer alan İthalat İzin Başvuru Forumu’ndaki bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurularak aşağıdaki belgeler ile elektronik başvuru yapılması gerekmektedir.

  1. Başvuru dilekçesi,

  2. Proforma fatura (belge aslı veya ithalatçı firma tarafından “aslı gibidir” onaylı sureti),

  3. Ekte yer alan taahhütname,

  4. Kurumca düzenlenen ruhsatname/ara ürün izin belgesi/izin belgesi.

Belge: taahhütname.docx (12.4 KB)

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/firmalarin-dikkatine-05012021150121