Federasyon Yönetim Kurulu 4. Toplantısı Karar Metni 2019/146 26.07.2019

Sayı: 2019/146
Tarih: 26.07.2019

Sayın Dernek Yöneticileri,

Federasyonumuzun 8. döneme ait 4. Yönetim Kurulu Toplantımızın kararlarını tarafınıza ekte sunmaktayız.

Saygılarımla.

Genel Sekreter
Y.Hakan ER

Belge: Karar Metni_YK-04.pdf (281 KB)