Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Taslağı 28.01.2019

image

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Taslağı, Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (http://www.titck.gov.tr/mevzuat/faz-1-klinik-arastirma-merkezleri-hakkinda-kilavuz-taslagi-21012019174644) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 22.02.2019 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.”

http://www.titck.gov.tr/mevzuat/faz-1-klinik-arastirma-merkezleri-hakkinda-kilavuz-taslagi-21012019174644

Belge: Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Hakkında Kılavuz Taslağı.docx (19.3 KB)

Belge (1) : FAZ 1 KLİNİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ HAKKINDA KILAVUZ.docx (126.3 KB)

Kaynak: http://www.titck.gov.tr/duyuru/faz-1-klinik-arastirma-merkezleri-hakkinda-kilavuz-taslagi-28012019104310