Farmakovijilans Denetim Kılavuzu Taslağı Hakkında Duyuru 25.01.2019

image

Farmakovijilans Denetim Kılavuzu taslağı, Kurumumuz resmi internet sayfasında mevzuat/taslaklar bölümünde (https://www.titck.gov.tr/mevzuat/farmakovijilans-denetim-kilavuzu-taslagi-21012019174612) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz taslağına ilişkin görüşlerinizin, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 22.02.2019 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Belge: Farmakovijilans Denetim Kılavuzu Taslağı.docx (105.0 KB)

Kaynak: http://www.titck.gov.tr/duyuru/farmakovijilans-denetim-kilavuzu-taslagi-hakkinda-duyuru-25012019135613