Evde bakım parası nasıl alınır? Yaşlı ve engelli bakım ücreti başvurusu nasıl...

Engelli vatandaşların ve yaşlıların günlük yaşamlarını devam ettirecekleri maddi destek devlet tarafından veriliyor. Hükumet tarafından yasallaştırılan evde bakım aylığı ücreti alabilmek için bazı şartları da kabul etmek gerekir.

Yaşlı ve engelli bakım ücreti başvurusu nasıl yapılır?

Engelli olan bir vatandaşın bu aylıktan yararlanabilmesi için tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu alması gerekir. Alınması gerekli bu raporsda özürlülük halinin yüzde 50 ve üzerinde engel oranının olması gerekir. Ayrıca saplık kurulu raporunda “ağır engelli” kısmının evet ile doldurulması gerekir.

Yaşlılarında herhangi bir kurumdan aylık almamalarını gösteren belgeye sahip olmaları gerekir. Ayrıca bakıma muhtaç olduklarını belli eden bir sağlık kurulu raporuna da ihtiyaçları olacaktır. Tüm bu evraklarla başvuru gerçekleştirilebilir.

Evde Bakım Aylığı Nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; haneye giren gelir kişi sayısına bölündüğünde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.

Evde Bakım Aylığında Engel Oranı Kaç Olması Gerekir?

Yetkili hastanelerden alınacak olan %50 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu olması gerekiyor. Ayrıca raporda “Ağır engellidir.” İbaresinin evet olarak işaretlenmiş olması gerekiyor.

https://www.haberyunus.com/evde-bakim-parasi-nasil-alinir-yasli-ve-engelli-bakim-ucreti-basvurusu-nasil-yapilir-detaylar.h4825