Evde Bakım Aylığı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Devlet tarafından sunulan sosyal haklardan birisini ifade eden evde hasta bakım aylığı veya maaşı; belli şartlara istinaden veriliyor. Evde engelli kişiye bakan veya yaşlı akrabasına bakmak durumunda bulunan kişilerin müracaat edebileceği hak için birtakım kriterler maaşın bağlanmasında şart koşuluyor. Buna göre 3 önemli şartın engelli veya hasta bakımı yapılan hanede bulunması bekleniyor.

  1. Gelirle ilgili belirlenen şartın taşınması
  2. Bakılan kişinin gerçekten muhtaçlık vasfına sahip bulunması
  3. Ağır hasta veya engelli olunduğuna dair doktor raporuna sahip olunması

Gelirle ilgili şart neyi ifade ediyor?

Hane halkının kişi başına düşen geliri hesaplanıyor. Bu gelirin asgari ücretin yüzde 66’ından fazla olması durumunda aylık bağlanmıyor. Asgari ücretten asgari geçim indirimi düşürülerek yapılan hesapla elde edilen yüzde 66’lık oran 847 liradır. Dolayısıyla, evin sahip olduğu gelirin kişi sayısına bölündüğünde 847 liranın altında bir kişi başı gelirin oluşması gerekiyor. Bunun sağlanması halinde diğer şartlar da gerçekleşirse aylık bağlanıyor.

Muhtaçlıkla ilgili şart ne ifade ediyor?

Aylık bağlanılabilmesi için devlet veya özel tam teşekküllü hastaneden alınacak ağır hasta veya engelli raporu gerekiyor. Hastane heyeti tarafından hazırlanacak “bakıma muhtaç” veya “yüzde 50 engelli” gibi ibarelerin olması gereken raporun ilgili kuruma sunulması lazımdır. Rapor ile hastanın bakıma muhtaç olmadığı kanıtlanırsa, aylık alınması söz konusu değildir. Engellinin çalışması, bakıcısının ve kendisinin sigorta güvencesinin olması da bakım aylığı almaya engel teşkil etmiyor. Gelirle ve muhtaçlıkla ilgili şartın söz konusu olması, aylık için dikkat edilen kriterlerdir.

Aylık için nereye başvuru yapılıyor?

Evde hasta ve engelli bakan kişilerin ilgili belgeleri temin etmesinden sonra ikamet ettikleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine müracaatları gerekiyor. Dilekçe ve ilgili belgelerin sunulmasından sonra kriterlerin yeterli görülmesi halinde maaş ödemesi aylık olarak ibraz edilecek hesaba gerçekleşiyor. Aylık ücret bedeli, 960 liradır. Aylığın kesilmemesi için süresi dolan sağlık raporunun yeniden yaptırılarak ilgili makama gönderilmesi icap ediyor.