Elektronik Tebligat Sistemi Hakkında 2018/227 20.11.2018

Sayı: 2018/227
Tarih: 20.11.2018

Sayın Dernek Yöneticileri,

TOBB’dan tarafından federasyonumuza paylaşılan duyuruya göre;

Ticaret Bakanlığı tarafından Birliğimize iletilen yazıyla, Bakanlık tarafından belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği’nin (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmiştir. Buna göre, Bakanlık tarafından düzenlenen idari yaptırım kararları ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkan sağlanmıştır.

Elektronik Tebligat Sistemi’ne ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını ve sistemin 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alındığını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla

Ali Hikmet FIRAT
Genel Sekreter

Belge: Elektronik Tebligat Sistemi.PDF (96.9 KB)