El Tipi Pulse Oksimetre Cihazı Plusmed PM-60A Teknik Şartnamesi


(İREM AKKAYA) #1

Pulse Oksimetre Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz arter kanındaki 02 saturasyonunu sürekli olarak gösteren, konsol tipi(dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direkt olarak şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutanağı olan göstergeleri yatay konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.

 2. Cihaz yetişkin, pediatrik ve neonatal hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

 3. Cihaz siteminin saturasyon ölçüm aralığı %0-100 olmalıdır.

 4. Cihazın nabız ölçüm aralığı 15-300 atım/dk olmalıdır.

 5. Cihaz düşük perfüzyonda %0.1-%20 nabız genlik aralığında ölçüm yapabilmelidir.

 6. Cihaz SP02 ölçümünü en az %70-%100 aralığında, hareketsiz yetişkin ve pediatri hastalarında en fazla %2, hareketsiz neonatal hastalarda en fazla %3 doğruluğunda yapmalıdır.

 7. Cihazda oksijen saturasyonun ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibarı ve düşük pil seviyesi, sensör arızası alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için susturabilmeli. Sesli alarmların açık kapalı olduğu cihazın ön panelinde görülmeli.

 8. Cihazda alarm ve pulse uyarı ses şiddeti ayarlanabilmelidir.

 9. Cihazda nabız ve Sp02 için alt ve üst alarm limitleri ayarlanabilmelidir.

 10. Cihazda sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 6 (altı) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası olmalıdır ve cihaz şebeke gerilimine bağlıyken otomatik olarak şarj edilebilir olmalıdır. Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır.

 11. Cihaz ön panelinde LED ve LCD nitelikli ekrana sahip olmalıdır.

 12. LED ekranda oksijen saturasyonu ve nabız değeri görülebilmelidir. LCD ekranda saturasyon ve nabız alt-Üst alarm limitleri, dalga formu, alarm durumu, bataryanın durumu ve o anki saat izlenilebilmelidir, istenildiğinde LCD ekran tek tuş yardımı ile kapatılabilmelidir.

 13. Prob ara bağlantı kablosu, cihazdan kolayca ayrılmaması için cihaz üzerinde kilit sistemi bulunmalıdır.

 14. Cihazın hafızasında hastaya ait 72 saatlik parametreler (nabız ve Sp02) 1’er dakikalık aralıklarla cihazın hafızasında saklanmalıdır.

 15. Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki dokunamatik tuşlar ile verilmelidir.

 16. Cihaz, hasta hareketlerinden kaynaklanan artifakaları tespit eden bu sayede hatalı alarm vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve saturasyonunu doğru olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır.

 17. Cihazın ağırlığı 2kg’ı geçmemelidir.

 18. Cihaz 220V 50 Hz şebeke gerilimiyle çalışmalıdır.

 19. Cihaz 2(iki) yıl garantili olmalıdır. Ayrıca garanti süresi sonrasında 10 yıl süreyle ücret karşılığı yedek parça temini ve teknik servis garantisi olmalıdır.

 20. Cihaz prob bağımlısı olmamalıdır. Ara kablosu orijinal olmalıdır.