EKG Kemeri Tapuz ARH Teknik Şartnamesi

EKG%20Kemeri%20Tapuz%20(1)

ST03807 EKG Kemeri Tapuz ARH

EKG Kemeri Teknik Şartnamesi

  1. Ürün kullanılacağı EKG cihazına uyumlu bir sokete sahip olmalıdır. Kemer EKG cihazına direkt bağlanmalı, kemer vasıtasıyla elde edilen EKG dalga bilgileri cihaza uygun soketi vasıtasıyla aktarılmalıdır. EKG kaydı için kemerin kabloları dışında EKG hasta kablosu kullanımına gerek olmamalıdır.

  2. Ürün üzerinde V1-V2-V3-V4-V5-V6 prekordial elektrodlar bulunmalı, her hastanın vücuduna göre genişleyerek tam oturmalıdır. Ayak ve elektrod bağlantısı kemere bağlı olan üç kablo vasıtasıyla yapılmalıdır.

  3. Üründeki V1-V2 elektrodları hastanın göğüs yapısına göre içe ya da dışa doğru ayarlanabilir olmalıdır.

  4. Ürün hasta vücuduna uygun hale gelebilecek silikon kauçuk bazlı elastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

  5. Ürün en az 50cm uzunluğunda olmalı, 80 cm’ye kadar genişleyebilmelidir.

  6. Ürünün iletkenleri yüksek iletkenliğe sahip olmalı ve iletken direnci 10hm/metreden daha düşük olmalıdır.

  7. Üründe hasta vücuduna temas eden elektrodlar teması elektriksel iletkenliği yüksek olan gümüş/gümüş kaplama olmalıdır.

  8. Ürün üretim ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, uluslar arası CE, FDA, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.