E-Reçete ve E-Rapor Uygulamaları Hakkında 10.07.2019

image

Belge: E-Reçete ve E-Rapor Ustyazı.pdf (261.9 KB)

Ek: E-Reçete ve E-Rapor Ek.pdf (5.9 MB)

Kaynak: https://khgmfinansalanalizdb.saglik.gov.tr/TR,56259/e-recete-ve-e-rapor-uygulamalari-hakkinda.html