e-Rapor Sisteminde ÇÖZGER ve Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Bileşenleri Hizmete Sunulmuştur 04.03.2019

image

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından e-Rapor/ÇÖZGER ve e-Rapor/Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları Bileşenleri geliştirilmesi tamamlanmış olup, 04.03.2019 tarihi itibari ile Ülkemiz genelinde hizmete sunulmuştur.

Belge: Dağıtımı yapılan 04.03.2019 tarihli ve E.1354 sayılı yazı.pdf (300.5 KB)

e-Rapor/ÇÖZGER ve e-Rapor/Erişkinler

Kaynak: https://khgmcalisanhaklaridb.saglik.gov.tr/TR,53540/e-rapor-sisteminde-cozger-ve-eriskinler-icin-engellilik-saglik-kurulu-raporlari-bilesenleri-hizmete-sunulmustur.html