Devlete Ait Üniversitelerden İlaç, Tıbbi Malzeme ve Diğer Alım Bedellerinden Feragat Hakkında 08.10.2020

Değerli Meslektaşımız,

Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmelerinin 2017, 2018, 2019 ve 31/08/2020 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında yer alan ilaç, tıbbi malzeme ve diğer alım bedellerinin ödenmesi konusunda yapılacak işlemler hakkındaki yazı ekte paylaşılmıştır.

İşlerinizde başarılar, hayırlı ve bol kazançlar dileriz.

Saygılarımla.

Ferda DEMİRCİOĞLU
MEDİSİAD - Medikal İthalat ve Sanayici İşadamları Derneği adına
Yön. Kur. Bşk.

20201007 2547 sayılı Kanunun Ek 45 Maddesi.pdf (81.1 KB)