Devlet Destekleri 2014/8 Sayılı UUE Değişikliği 18.10.2018

DEVLET DESTEKLERİ // 2014/8 Sayılı UUE Değişikliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 26/10/2018 tarihli yazıda; 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine ilişkin Kararın Uygulama Usul Esasları Genelgesi’nde 18/10/2018 tarihli Bakanlık onayı ile değişiklik yapıldığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, 2014/8Sayılı Karar’ın 12. Maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“(3) Belge/sertifika/raporlara ilişkin fatura ve/veya ödeme belgelerin bedellerinin, faturayı düzenleyen kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinde belirtilen bedelden yüksek olması durumunda, destek tutarı sözleşme/fiyat listesindeki bedel üzerinden hesaplanır. Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için fatura, ödeme belgeleri, sözleşme veya hizmet fiyat listesi yerine EK 8 – Test/Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu’nun ibraz edilmesi yeterlidir.

Söz konusu Uygulama Usul Esaslarına, Değişiklik Tablosuna ve Ek-8 Test-Analiz Tablosuna aşağıdaki eklerden ulaşılabilirsiniz.

Bilgilerinize sunulur.

Kemal COŞKUN
Genel Sekreter Yardımcısı

Ekler:

Belge 1: Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi.pdf (34.3 KB)

Belge 2: Değişiklik Tablosu.pdf (55.1 KB)

Belge 3: Ek-8 Test-Analiz Tablosu.pdf (14.2 KB)

Ayrıntılı Bilgi İçin: Doğuş Turgul

Adres/Address: Atatürk Cad. No: 382 Alsancak İzmir Türkiye
Telefon/Phone: +90.232.488 60 00
Faks/Fax: +90.232.488 61 00
E-Posta/E-Mail: eib@egebirlik.org.tr