Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Tıbbi Cihaz Çalışma Grubunun Çalışmaları Hakkında 01.02.2020

Sayın Üyemiz,

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulundan gelen duyuruya göre;

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu olarak başlatmış olduğumuz Tıbbi Cihaz Çalışma Grubunun çalışmalarına yardımcı olabilmek adına, özel sektör kuruluşlarının tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaçları, ilgili çözümler ve politika önerileri hakkında görüşlerini almak üzere hazırlanan resmi yazı taslağını ekte takdirlerinize sunuyoruz.

Resmi Yazı ayrıca EBYS üzerinden Posta yoluyla tarafınıza iletilmiştir.

EK 2’de yer alan “Görüş Forumu’nda belirtilen yönlendirmeler ışığında ve formata uygun şekilde hazırlayacağınız görüşünüzü 3 Haziran 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar egeder@egeder.org.tr e-posta adresine iletmenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

Burak Biçer

Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

Tıbbi Cihaz Çalışma Grubu Bilgi Belge Talebi Yazısı.pdf (140 KB)

EK 1_Kapsam.docx (12.3 KB)

EK2_Kurumsal_Görüş_Formu.docx (90.1 KB)