Covid-19 Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7244 Hakkında 17.04.2020

Syın Üyemiz,

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de ‘’Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(7244)’’ yayımlanmış olup ekte gönderilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

Saygılarımızla

Burak Biçer

Genel Sekreter

Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği

ek.pdf (238 KB)