Çocuklar da Davranış Bozukluğu Nedir? Belirtileri, tanısı ve tedavisi nasıl olur?

Davranış bozuklukları çocuklarda ve ergenlerde ortaya çıkabilecek davranış ve duygularda ciddi bozukluklardır. Bu bozukluğu olan çocuklar yıkıcı ve şiddetli davranışlar sergileyebilir ve kurallara karşı sorunları çıkarabilir. Çocuklukta çözülmeyen davranış bozuklukları, yetişkin kişiliklerine kadar yansıyabilir.

Aslında, çocuk ve ergenlerin gelişimleri sırasında davranışlarla ilgili problemleri olması şaşırtıcı bir durum değildir. Ancak davranış, davranışlardan alınan sonuçların aksine, bir çocuğun veya ailenin günlük hayatını bozan ve diğerlerinin haklarını ihlal ettiği zaman bu al bir sorun olarak karşılanmalıdır.

Davranış bozukluklarının belirtileri nelerdir?

Davranış bozukluğunun belirtileri, çocuğun yaşına ve bozukluğun hafif, orta veya şiddetli olmasına bağlı olarak değişir. Genel olarak, davranışsal bozukluk belirtileri dört genel kategoriye ayrılır:

  • Agresif Davranış : tehdit edici veya fiziksel olarak zararlı davranışlar ve çekişme, sindirme, başkalarına veya hayvanlara zulüm etme, silah kullanma ve başkalarını kendi isteklerine zorlama gibi durumlar içeririr.
  • Yıkıcı davranış : Yakma (kasıtlı) ve vandalizm (başka bir mülkün tahrip edilmesi) gibi mülkleri yok etmeye yönelik davranışlar içerir.
  • Aldatıcı Davranış : Bu, tekrarlanan yalanlar, hırsızlık yapma veya çalmak için bir eve veya arabaya girme durumu olarak karşımıza çıkar.
  • İhlal kuralları : Bu, toplumun yaşına uygun olmayan davranışları kabul ettiği veya davrantığı kuralların direncini içerir. Bu davranış evden kaçmayı, okuldan kaçmayı veya çok küçük yaşlarda cinsel olarak aktif olma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ayrıca, davranış bozuklukları olan birçok çocuk, düşük benlik saygısı taşır ve duygusal olma eğilimindedir. Bazı çocuk ve ergenler bu durum üzerine uyuşturucu ve alkol bağımlılısı olma riski taşımaktadır… Davranış bozukluğu olan çocuklar genellikle davranışlarının başkalarına zarar verebileceğini ve başkalarını incitebileceğini fark etmezler.

Davranış bozukluklarının nedenleri nelerdir?

Davranış bozukluklarının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak biyolojik, genetik, çevresel, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir kombinasyonu olabileceği düşünülmektedir.

  • Biyoloji: Birçok çalışma, beynin belirli bölgelerindeki sakatlık veya yaralanmaların davranış bozukluklarına neden olabileceğini göstermiştir. Davranış bozuklukları, davranışı, dürtü kontrolünü ve duyguyu düzenleyen belirli beyin bölgelerine bağlanmıştır. Bu beyin bölgeleri boyunca nöronal devreler düzgün çalışmıyorsa davranışsal bozuklukların belirtileri oluşabilir. Ayrıca, birçok çocuk ve davranış bozukluğu olan ergenler de diğer zihinsel hastalıkların bulunma itimali yüksektir. ( dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu ) davranışsal bozuklukların belirtilerine etki edebilir.

  • Genetik : davranış bozukluğu olan birçok çocuk veya ergen duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, madde kullanım bozuklukları ve kişilik bozukluklar da dahil olmak üzere, akıl hastası olan bir aile üyesi varsa, bu davranışsal bozukluklara yatkınlığın genetik olarak olabileceği düşündürmektedir.

  • Çevre : Ebeveynler tarafından rensiz, tatsız aile hayatı, çocuk istismarı, travmatik olaylar, madde kullanımı ve tutarsız disiplin gibi faktörler, davranışsal bozuklukların oluşumuna ve gelişimine direk olarak katkıda bulunabilir.

  • Psikolojik : Bazı uzmanlar davranış bozuklukları ahlaki bilinç ile ilgili bir sorun olabileceğini düşünmektedir.(özellikle suçlulu, pişmanlık ve duygusal eksiklik) diyebiliriz.

  • Sosyal : Düşük ekonomik durum, akranları tarafından kabul edilmeyen davranış bozukluklarının oluşumu için bir risk faktörü olarak görünmektedir.

Davranış bozuklukları nasıl teşhis edilir?

Yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda akıl hastalığı, sorunu gösteren belirtiler ve semptomlara dayanarak teşhis edilir. Davranış bozukluklarının belirtileri varsa, doktor tam bir medikal ve psikiyatrik geçmiş görüşmesi yaparak değerlendirmeyi başlatabilir. Fiziksel hastalığın davranış bozukluklarına yol açan belirtilere neden olabileceği endişesi varsa laboratuvar testleri ve testleri (örn. Laboratuvar testleri, nörogörüntüleme görüntüleme ) yapılabilir. Doktorlar ayrıca, DEHB ( DEHB (Dikkat Bozukluğu) Nedir? ) ve depresyon gibi davranış bozuklukları ile birlikte diğer yaygın bozuklukların belirtilerini de arayacaklardır.

Psikiyatristler ve psikologlar, zihinsel rahatsızlıkları olan çocukları değerlendirmek için özel olarak tasarlanmış görüşme anketlerini ve değerlendirme araçlarını kullanırlar. . Doktorlar, çocuk semptom raporlarından tanı koyar ve çocuk davranışlarındaki bozuklukları gözlemler. Doktorlar genellikle ebeveynlerden, öğretmenlerden ve diğer yetişkin çocuklardan alınan raporları inceler. çünkü çocuklar kendini ifade etmekte zorlanır ya da sorunları açıklamakta, kendi semptomlarını anlamakta çoğu zaman güçlük çekerler.

Davranış bozuklukları önlenebilir mi?

Davranış bozukluklarını önlemek mümkün olmasa da, semptomları tanımak ve ele almak çocuklar ve aileler üzerindeki baskıyı en az seviyeye indirebilir ve durumla ilgili birçok sorunun önüne geçebilir. Ek olarak, sevgi ve disiplinle uyumlu bakım, destek ve huzurlu ev ortamı sağlamak, semptomları azaltmaya ve çocuk davranışının bozulmasını önlemeye yardımcı faktörler olabilir.