Burun Estetiği Riskleri Nelerdir? Ameliyat Kaç Saat Sürmektedir?

Burun estetiğine başvurma nedenleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

  • Burnun istenilen ölçülere sahip olmaması
  • Nefes alırken zorluk çekmek
  • Bir travma veya kaza sonucu burunda hasar oluşması

Genel olarak güzelliği ve biçimi ile yüze hakim bir nitelik taşıyan burnumuz, bildiğiniz üzere yaşam kaynağımız olan nefesin de önemli bir parçasıdır. Burnu estetik anlamda güzel sayılamayacak nitelikte olan kişiler, veya güzel dahi olsa kişiyi rahatsız edici biçimde görülen burun tipleri, kişiyi hem fiziksel hem de piskolojik anlamda olumsuz etkilemektedir. Burun ameliyatı bu olumsuz durumları gidermek için başvurulan tedavi yöntemidir. Burun estetiği tedavisi yapılan işeme göre üç yada dört saat arası sürmektedir. Burun estetiği gerçekleşmeden önce, burun için de daha önceden oluşmuş sorunlar varsa, öncelikle onlar giderilmektedir.

Burun estetiği komplikasyonları

Burun estetiği sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar, tedavi için başvurduğunuz uzmanın deneyimine ve el becerisine göre münimum seviyeye inebilir. Aynı zamanda her ne kadar uzman kişiler tarafından yapılsa da, bu tür cerrahi işlemlerin komplikasyon riski her zaman vardır. Bu cerrahi işlem sonrasında görülebilecek muhtemel sorunlar, enfeksiyon ve sürekli olarak burun kanaması şeklindedir. Bu nedenle bu sorunlara karşı mutlak tedbir alınmalıdır ve uzmanın tavsiyeleri kulak ardı edilmemelidir.

Açık teknik burun estetiği sonrası iz kalır mı?

Açık teknik burun estetiği cilde kesi atılarak yapılmaktadır. Cerrahi işlem bittikten sonra açılan kesi tekrar dikilmektedir. Bu durum estetik olmayı düşünenlerin kafasında genel olarak şu soruyoru uyandırır ““Açık teknik burun estetiği sonrasın da herhangi bir iz kalır mı?””. Tedavi sonrası iz kalması ve bu izlerin geçme süresi cildin kalınlık ve inceliği göre, koyuluk ve açıklığına göre farklılık göstermektedir. Yalnız ince cildi olan kişilerde kalan izler, kalın cildi olanlara göre daha belirsizdir. Aynı zamanda cild rengi koyulaştıkca sa izler belirginleşmektedir. Yara izlerinin iyileşmesin de etkili olan bir diğer faktör de cinsiyettir. Erkek cildi sıklıkla kalın ve yağlı olarak görülmektedir. Bu durum iyileşme konusunda oldukça sıkıntılı bir durumdur. Kadınlar erkeklere nazaren daha şanslı sayılmaktadırlar. Cildlerinin ince olması yara izlerinin erken azalmasına neden olmaktır. Aynı zamanda cerrahın uzmanlığı, tecrübesi ve deneyimleri de izlerin azalmasın da en etkili rol oynayan faktörlerden biridir.

Burun estetiği riskli mi?

Burun estetiği en az diğer cerrahi işlemler de olduğu kadar risk taşımaktadır. Riskler yapılan işlemlere göre değişiklik gösterebilir ve yapılan işlemler kişinin isteği doğrultusunda belirlenir. Bazı işlemlerde vücuttan doku alınarak yapılmaktadır. Bu işlemler nadir olarak gereksinim duyulan işlemlerdir. Bu işlemler olmadığı taktirde ameliyat süresi maksimum dört saattir. Ameliyat esnasında anestezi yapılır ve hastalar acı duymazlar. Burun estetiği riskleri bu kadarla sınırlıdır. Diğer cerrahi işlemlerlede de aynı risk faktörleri zaten mevcuttur.

Burun estetiğinin deneyimli bir burun estetiği uzmanı tarafından yapılması halinde oluşabilecek komplikasyonlar en aza indirilir. Buna rağmen cerrahi bir işlem olduğu için, bazı riskleri her zaman taşır. Operasyon sonrasında enfeksiyon ortaya çıkması, kanama olması gibi sorunlara karşı hazırlıklı olunmalı ve bunun için gereken önlemler alınmalıdır.

Her cerrahi müdahale gibi burun estetiğinin de riskleri vardır ama bunlar küçük orandadır. İyi bir doktor ve düzgün bir işlem ile çok rahat geçebilecek bir operasyondur. İyileşme süreci 15 gün sürse de tamamen şeklini alıp oturması 6 ayı bulacaktır.