BPAP ST Cihazı Healthcair Sandman DuoST Teknik Şartnamesi

image

ST00549 BPAP ST Cihazı Healthcair Sandman DuoST

BPAP ST Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz non-invaziv olarak iki seviyeli pozitif havayolu basıncı uygulayabilmelidir.

 2. Cihaz oda havasını kullanarak çalışmalı, harici basınçlı havaya ihtiyaç duymamalıdır.

 3. Cihaz CPAP ve BPAP ST modlarında çalışabilmeli, CPAP ve BPAP ST modları menüden seçilebilmelidir.

 4. Cihazın taşınması kolay olması için ağırlığı nemlendiricisiz en fazla 1,1 kg, nemlendirici ile birlikte en fazla 1,3 kg olmalıdır.

 5. Cihaz sessiz olmalı, ses seviyesi en fazla 26 dBA olmalıdır.

 6. Cihaz ısıtıcılı-nemlendiricili ve ısıtıcısız-nemlendiricisiz olarak kullanılabilmelidir. Opsiyonel ısıtıcılı-nemlendirici ünitesi cihaz ile bütün halde olmalı, cihazın altına veya yanına konulmamalıdır. Opsiyonel olarak alınan su haznesi ile ısıtıcı-nemlendiricili olarak kullanılabilmeli, nemlendiricili, nemlendiricisiz seçimi cihazın menüsünden yapılmalıdır.

 7. Nemlendirici haznesi en çok 350 ml kapasitede olmalıdır.

 8. Cihaz hasta ile senkronize edilebilmesi için inpiratuar hassasiyet 1-10 ve ekspiratuar hassasiyet 1-10 aralıklarda ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. Ayrıca rise time 1-5 seviyeler arasında ayrıca ayarlanabilmelidir.

 9. Isıtıcı seviyesi 0-10 Aralığında kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilmelidir. İstendiği taktirde ısıtıcı fonksiyonu tamamen kapatılabilmelidir.

 10. Cihaz AC voltaj için 100-240 V, 50/60 Hz aralığındaki elektriksel değerler ile çalışabilmelidir. Isıtıcı nemlendirici için ayrı bir güç kaynağına veya kablosuna ihtiyaç duyulmamalıdır.

 11. Cihaz DC voltaj için 13 V 3 Amper elektriksel değerlerler de çalışabilmelidir ve araç çakmak kiti ile kullanılabilmelidir.

 12. Cihazda frekans yani dakikadaki solunum sayısı 0 ile 25 arasında ayarlanabilmelidir.

 13. Cihazda I:E oranı minimum 1:4 ile maksimum 1:0,5 arasında ayarlanabilmelidir.

 14. Cihazın hava girişinde toz filtresi olmalıdır.

 15. Cihazda kullanılan maske ve hasta devresi kalibre edilebilmelidir. Bu sayede maske, hasta devresi ve nemlendirici haznesi rezistansından dolayı oluşan basınç kaybı kompanze edilebilmelidir. Bu kalibrasyon işlemi, menülerde yapılacak onay ile cihaz tarafından otomatik olarak yapılmalıdır.

 16. Cihazın inspirasyon basıncı (IPAP) 3-25 cmH2O aralığında ayarlanmalıdır.

 17. Cihazın ekspirasyon basıncı (EPAP) 3-20 cmH2O aralığında ayarlanmalıdır.

 18. Cihazda rampa fonksiyonu olmalı, rampa değeri 5’er dk aralıklarla 0-45 dk arasında ayarlanabilmelidir. Konfor basıncı minimum 3 cmH2O ayarlanabilmelidir.

 19. Cihazda otomatik kaçak kompanzasyonu olmalıdır.

 20. Cihazın menüsünü görebileceğimiz arka plan aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

 21. Otomatik yükseklik kompanzasyonu olmalıdır.

 22. Cihazın Türkçe menüsü olmalıdır.

 23. Cihazda maske kaçak oranı tespit edilebilmelidir böylece hastaya uygulanan maskenin doğru maske olup olmadığı tespit edilebilir.

 24. Hasta takibinin kolaylaştırılması için cihazın opsiyonel yazılımı olmalıdır ve hasta cihaza bağlıyken aynı anda bilgisayardan takip yapılabilmelidir.

 25. Cihaz toplamda 8 saat süren yaklaşık 150 seansı, dahili belleğe kaydedilmelidir.

 26. Cihazda bellek kart girişi olmalı, hasta analizleri bellek kartına kaydedilebilmelidir.