BPAP Cihazı Healthcair GK425 M-114500-EE Teknik Şartnamesi

image

ST00008 BPAP Cihazı Healthcair GK425 M-114500-EE

BPAP Cihazı Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz kontrollü solunum sırasında non-invaziv olarak iki seviyeli pozitif havayolu basıncında ventilasyon yapmaya uygun özellikte olmalıdır.

 2. Cihaz oda havasını kullanarak çalışmalı, harici basınçlı havaya ihtiyaç duymamalıdır.

 3. Cihazın opsiyonel olarak nemlendirme fonksiyonu olmalıdır.

 4. Cihaz portatif kullanımı kolay, taşınabilir, hafif olmalı (en fazla 1 kg) ve sessiz çalışmalıdır.

 5. Cihaz 220-240 Volt, 50/60 Hz aralığında cereyan girişlerinde çalışabilmelidir. Ayrıca 12 Volt DC voltaj girişiyle de çalışabilmelidir.

 6. Cihazın hava girişinde toz filtresi olmalıdır.

 7. Cihaz yetişkin hastalarda kullanılabilmelidir.

 8. Nasal veya ora-nasal maske ile basınçlı havayı non-invasive olarak hastaya verebilmelidir.

 9. Cihazda inspirasyon basıncı (IPAP) 3-25 cmH2O aralığında ayarlanmalıdır.

 10. Cihazda ekspirasyon basıncı (EPAP) 3-20 cmH2O aralığında ayarlanmalıdır.

 11. Cihazda inspirasyon ve ekspirasyon basıncı 0,5 cmH2O aralıklarla ayarlanabilmelidir.

 12. Cihazda ayarlanan basınca kademeli şekilde ulaşılmasını sağlayan ve basıncın 3 cmH2O değerinden itibaren ayarlanabilen rampa fonksiyonu olmalı ve zamanı 0-30 dk. aralığında 5 dk aralıklarla ayarlanabilmelidir.

 13. Basıncın IPAP değerine ulaşması sırasındaki artış hızı 1-5 arasında ayarlanabilmelidir.

 14. Cihazda inspirasyon ve ekspirasyon tetikleme hassasiyeti hastanın solunum paternine uygun olarak yüksek hassasiyette ayarlanabilmelidir.

 15. Cihaz otomatik kaçak kompanzasyonu özelliği sayesinde hasta devresindeki değişiklikleri (bakteri filtresi, water trap, hava kaçağı vb) otomatik olarak algılayıp gerekli düzeltmeyi yapabilmelidir.

 16. Cihazda yapılan ayarlamaların gözlenebildiği LCD ekran bulunmalıdır.

 17. Cihaz direkt olarak bilgisayara bağlanabilmelidir.