Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Cihazı Sleepone PROSV Teknik Şartnamesi

Bilevel ST (BPAP ST) AVAPS Teknik Şartnamesi

 1. Cihaz, evde uzun süreli ve akut tedavilerde, hasta nakli sırasında ve göğüs hastalıklarında kullanıma uygun olmalıdır.

 2. Cihaz CPAP, PSV, aPCV, PCV, ProSV (ASV), ProVT (AVAPS) modlarında kullanım imkanı sağlamalıdır.

 3. Cihaz basınç destekli ve kontrollü modlarda hacim hedefli ProVT (AVAPS) modunda ve adaptif servo ventilasyon sağlayan ProSV (ASV) modunda çalışabilmelidir.

 4. Cihazın ventilasyon türü kaçak ventilasyonu olmalıdır ve non-invasive olarak kullanılabilmelidir.

 5. Cihazın basınç aralığı IPAP 6-35 cmH²O ve EPAP 3-20 cmH²O arası ayarlanabilmelidir.

 6. Cihazın ebatları 18.1 x 15.5 x 11.7cm olup ağırlığı en fazla 1.3 kg olmalıdır.

 7. Cihazın gürültü seviyesi 30 desibelden küçük olmalıdır.

 8. Cihazın kolay kullanılabilmesi için; hem gezinme hem seçmeye olanak veren döner tuşu olmalı, cihazın temizlik ve dezenfeksiyonu kolay olmalı, LCD ekranda tüm parametreler tek ekranda görüntülenebilmeli, hasta uyumu ekranda görüntülenebilmeli, kurulumu kolay olmalıdır.

 9. Cihaz, volüm hedefli basınç destek ventilasyonu yapabilmelidir. PSV, PCV ve aPCV modlarında, hasta ayarlanan hedef hacme ulaşamadığında basıncı otomatik arttırmalıdır.

 10. Cihazda inspire edilen tidal volüm okunabilmesi için entegre akım sensörü bulunmalıdır.

 11. Cihazın hedef hacmi 50-2000 ml arası ayarlanabilmelidir.

 12. Cihazda yedek nefes(frekans) 4-50 bpm arası ayarlanabilmelidir.

 13. Cihaz tek devreli olmalıdır ve valfsiz çalışmalıdır.

 14. Cihazda tüm parametreleri görüntüleyebilmek için renkli LCD ekran olmalıdır. Ekrandan takip edilen gerçek zamanlı değerler; basınç, akış, tidal hacim ve frekans olmalıdır.

 15. Cihaz opsiyonel olarak entegre ısıtıcı nemlendiricisi ile kullanılabilmelidir. Sadece güç kablosu ile cihaz ve ısıtıcı/nemlendirici ünitesi çalıştırılabilmelidir. Isıtıcı nemlendiricisi sayesinde kuruluk semptomlarının giderilmesine yardımcı olmalıdır.

 16. Cihaz görsel ve işitsel alarmlara sahip olmalıdır ve tüm alarmlar hafızaya kaydedilmelidir.

 17. Cihazın daha iyi hasta senkronizasyonu yapabilmesi için çabuk reaksiyon veren türbini, yüksek tetikleme hassasiyeti için kusursuz basınç ve akım sensörleri olmalıdır.

 18. Cihaz ventilatör hasta uyumunun arttırılması ve daha konforlu bir terapi için inspirasyon/ekspirasyon tetiği cihaz menüsünden ‘otomatik’ seçeneğine getirilebilmelidir.

 19. Cihazın dahili bataryası olmalıdır.

 20. Cihazın dahili lityum iyon bataryası sayesinde yaklaşık üç saat portatif çalışabilmelidir.