Bilekten Ölçer Konuşan Tansiyon Aleti Acura AC-437 (S) Teknik Şartnamesi

Dijital Tansiyon Aleti Teknik Şartnamesi

  1. Cihazın kullanımı kolay olmalıdır.

  2. Cihaz tam otomatik olmalıdır.

  3. Cihaz üst kol etrafındaki herhangi bir konumdan gelen hassas ölçümleri yapabilmelidir.

  4. Cihazın geriye dönük 99 adet ölçümü hafızada saklayabilme kapasitesi olmalıdır.

  5. Cihaz sonuç önerilen seviyenin üstünde olup olmadığını göstermelidir.

  6. Cihaz düzensiz Kalp Atışı Tespiti yapabilmelidir.

  7. Cihazın Kol Düğmesi Rehberi olmalıdır.(Kelepçenin doğru şekilde sarılıp sarılmadığını göstermeli: çok gevşek değil ya da çok sıkı değil)

  8. Cihaz doğru ölçümü desteklemelidir.

  9. Cihazın belleği olmalıdır.

  10. Cihaz beden hareketini algılamalıdır.