Beyin Tümörü Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Olur?

Beyin Tümörü Nedir?

Tümör kelimesinin anlamı genel olarak vücudumuzda olmaması gereken bir yerde oluşan bir dokunun kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Bu dokular beyinde çoğaldığı takdirde, bu yapılanma beyin tümörü olarak adlandırılır. Vücutta oluşan her tümör elbette öldürücü etkiye sahip değildir fakat beyin söz konusu olduğunda istisnai bir durum vardır. kafatası içerisinde kapalı bir bölgede kalan bir tümör öldürücü olabilmektedir. Beyin tümörlerinin hepsi çok ciddi derecede tehlikeli olmasa da bu rahatsızlık hiçbir şekilde hafife alınmamalı ve müdahale edilemediği durumlar olsa dahi tümör her zaman için kontrol altında tutulmalıdır.

Beyin Tümörü Belirtileri

Tümörün iyi veya kötü huylu olmasına bağlı olarak değişim göstermeksizin belirtilerden bazıları her vakada aynı olabilmektedir. Sonuç itibariyle beyin içerisinde belli büyüklükte bir yapı olduğundan, tümör iyi huylu ya da kötü huylu farketmeden elbette ki kafa içerisinde bir basınç artışı oluşturacaktır. Bu duruma bağlı olarak, tümör beyne baskı yaparak bir tarafa doğru itebilir veya beynin sinirlerini işgal ederek ciddi fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.

Beyin tümörü belirtilerinin nasıl anlaşıldığı günümüzde birçok insanın merak ettiği bir konudur. Yukarıda da bahsedildiği üzere bir tümör oluşması durumunda en büyük ve en belirgin bulgu kafa içi basıncının artması ile seyreder. Kafa basıncının artması da bazı belirtilerle anlaşılabilir. Baş ağrısı, hareket ve mimiklerde yavaşlama, mide bulantısı, kusma, epilepsi nöbetleri, tümörün vücuttaki konumuna göre bedenin bazı noktalarında güçsüzlük ve bazı yeteneklerde farkedilen bozulma kafa içi basıncının arttığına ve beyinde bir tümör oluştuğuna dair önemli ipuçları veren belirtilerden birkaçı olarak sıralanabilir. Bu belirtilerden yalnızca birinin dahi farkedilmesi durumunda zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir. Çünkü her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis mucizesi beyin tümörü vakalarında da ciddi derecede hayat kurtarıcıdır.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Beyin tümörlerinin nasıl oluştuğu ile ilgili iki temel cevap verilebilir. Bunlardan ilki, tümörün ilk etapta direkt olarak beyinde gelişmesidir. Diğeri ise önceden vücudun başka bölgelerinde oluşmuş tümör yapılarının sonradan beyne sıçramasıdır. Eğer beyin tümörü başka bir organdan sıçramaksızın kendi hücrelerinden gelişiyorsa bu tümörler benign (iyi huylu) ve malign (habis, kötü huylu) olmak üzere ikiye ayrılır. Toplumda yüz bin kişiden beşinde beyin tümörü görülmektedir. Sarı ırkta görülme olasılığı diğer ırklarda görülme olasılığından daha fazla olup, bunun yanında erkeklerde de kadınlara oranla daha sık görülen bir rahatsızlıktır. Kadınlarda görülen tümör çoğunlukla menenjiom adı verilen ve iyi huylu olan tümördür. Tüm bunlara ek olarak, beyin tümörünün görülme sıklığı ve oluşturduğu risk faktörü de yaşa göre farklılık göstermektedir. Kötü huylu beyin tümörleri daha çok yaşlılarda ve küçük çocuklarda görülmektedir.

İyi huylu beyin tümörleri, beynin kendi hücrelerine kaynaklı bir durum değildir ve büyüme hızları oldukça yavaştır. Üstelik, iyi huylu beyin tümörleri tutunmuş olduğu beyin dokusundan da kolaylıkla ayrılabilme özelliğine sahiptir. Vücudun diğer bölgelerine yayılma ihtimalleri yoktur. Ancak ne yazık ki yine de, zaman içerisinde kanserli beyin tümörüne dönüşme ihtimalleri de vardır.

Kötü huylu beyin tümörleri kanserli hücreler ile oluşur ve iyi huylu olan tümörlere göre çok daha hızlı büyüme gerçekleştirirler. Bu nedenle, operasyon ile alınmaları bir hayli zordur. Cerrahi operasyonlar ile müdahale edilip alınan her kanserli doku beyinde bir fonksiyon kaybı demektir. Üstelik kötü huylu tümörlerde ameliyat sonrasında bile yeniden büyüme riski her zaman devam eder. Vücutta kanserli bir başka bölgeden beyne yayılan tümörler de bu gruba dahildir.

Yazıyı indirmek için: Beyin Tümörleri.docx (15.6 KB)