Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Yeterlilik Belgesi Sınavına İlişkin Duyuru 24.09.2019

Bilindiği üzere 3/7/2015 tarihli ve 29405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olanlara diplomalarını ibraz etmeleri hâlinde veya en az yüksekokul mezunu olup Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan sınavı başarı ile geçenlere Kurum tarafından yeterlilik belgesi düzenlenir” hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda tüm ÜTT adayları için ÜTT yeterlilik belgesi sınavını yapmak üzere Kurumumuz tarafından Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yetkilendirilmiştir.

Kaynak: https://www.titck.gov.tr/duyuru/beseri-tibbi-urun-tanitim-temsilcisi-yeterlilik-belgesi-sinavina-iliskin-duyuru-24092019112418