Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2021/31 18.08.2021

image

Belge: 12.+MADDE+DUYURUSU+19.08.2021.pdf (107.3 KB)

Ek: 19.08.2021+Tarihli+12.+Madde-YAYIM.xlsx (140.5 KB)

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu