Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/13 28.03.2018

Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.E.E.DURUKAN
E-posta : gssgm_idb@sgk.gov.tr
Tlf:(312) 2078642
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

28.03.2018

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
HAKKINDA DUYURU 2018/13

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama
Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan
düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Bu düzenlemeler 29.03.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  4. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar
  5. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (EK-4/H) düzenlenen ilaçlar

Belge 1: duyuru_28032018.pdf (270.8 KB)

Belge 2: ek_28032018.xlsx (94.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_28032018_05