Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2018/1 03.01.2018

ccccc

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.E.E.DURUKAN
E-posta : gssgm_idb@sgk.gov.tr
Tlf:(312) 2078635
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

03.01.2018

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
HAKKINDA DUYURU 2018/1

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ve Sağlık Uygulama
Tebliği’nin 4.4.1 inci maddesi gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan 04.01.2018
tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemeler, yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunun 73 üncü maddesi gereğince oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Komisyonunun 20.11.2017 tarihli komisyon kararı
gereği 12.12.2017 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile 27.11.2017 tarihli Sağlık
Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kararına istinaden 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe
girecek düzenlemeler ekte yer almaktadır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  4. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) pasiflenen ilaçlar
  5. Hastanelerce Teminin Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesine (EK-4/H) eklenen ilaçlar

Belge 1:duyuru_03012018_01.pdf (276.4 KB)

Belge 2:ek__03012018__01.xlsx (229.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_03012018_01