Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2017/37 20.09.2017

jhjj

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.A.KALABALIK
E-posta : gssgm_idb@sgk.gov.tr
Tlf:(312) 2078642
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

20.09.2017

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER
HAKKINDA DUYURU 2017/37

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 12 nci maddesi ile Sağlık Uygulama
Tebliği’nin 4.4.1 ve 4.4.2 nci maddeleri gereği Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan
düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 21.09.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
Ek:

  1. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-4/A) eklenen ilaçlar
  2. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) düzenlenen ilaçlar
  3. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (EK-4/H) düzenlenen ilaçlar
  4. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-4/A) aktiflenen ilaçlar
  5. Hastalığa Özel (Doğuştan Metabolik Hastalıklar, Kistik Fibrozis ve İnek Sütü Alerjisi) Diyet
    Ürünleri ile Tıbbi Mamalar Listesinde (EK-4/B) aktiflenen ilaçlar
  6. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden (EK-4/A) çıkarılan ilaçlar
  7. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinden (EK-4/H) çıkarılan ilaçlar

Belge 1: duyuru_00.pdf (271.9 KB)

Belge 2:ek_20092017.xlsx (89.5 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_20092017