Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 08.02.2018

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç Daire Başkanlığı
İrtibat : Ecz.A.KALABALIK
E-posta : gssilaceczacilik@sgk.gov.tr
Tlf:(312) 2078245
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA

DUYURU

BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sosyal
Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği’nin 5-(g) ve 7-(e) maddelerine dayanılarak İlaç
Geri Ödeme Komisyonu çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlara yönelik yapılan
düzenlemeler ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme
Komisyonu kararları 04.02.2018 tarihli, 30322 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları ve Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlanmıştır.
Söz konusu ilaçlar Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, Alternatif Geri Ödeme
Komisyonu ve İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli
Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) ve Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları
Listesinde (Ek-4/H) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 15.02.2018’dir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK-1:Ek-4/A listesine ilave edilen ilaçlar listesi
EK-2:Ek-4/A listesinde düzenlenen ilaçlar listesi
EK-3:Ek-4/H listesine ilave edilen ilaçlar listesi

Belge 1: duyuru_08022018 (1).pdf (433.2 KB)
Belge 2:EK__08022018.xlsx (17.6 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/gss_genel_mudurlugu/anasayfa_duyurular/duyuru_08022018