Basın Duyurusu 28.03.2014

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Faks : 0 ( 312 ) 207 81 53 e-posta: basin@sgk.gov.tr
Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
E-mail: yayaz2@sgk.gov.tr
İrtibat: Yavuz Selim AYAZ - Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Tel: 0 (312) 207 80 42-43

28/03/2014

 • ALMANYA’DAN SAĞLIK HAKKINA SAHİP OLAN KİŞİLER VE
  BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI YAKINLARI TÜRKİYE’YE
  GELDİKLERİNDE ARTIK SAĞLIK HİZMET BELGELERİNİ
  YANLARINDA TAŞIMAK ZORUNDA KALMAYACAK

 • DAHA ÖNCE MANUEL YAPILAN İŞLEMLER BUNDAN BÖYLE
  ELEKTRONİK ORTAMDA

 • SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİĞE GÖRE;
  BU KİŞİLER İLAÇ ALIRKEN VEYA MUAYENE VE TEDAVİ OLURKEN
  BÜROKRATİK SIKINTI YAŞAMAYACAK

 • HİZMETLERDEN YARARLANABİLMEK İÇİN, BULUNDUKLARI /
  İKAMET ETTİKLERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ/ SOSYAL
  GÜVENLİK MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEREK YURTDIŞI
  PROVİZYON AKTİVASYON VE SAĞLIK SİSTEMİ( YUPASS) NUMARASI
  ALMAK YETERLİ

Bilindiği üzere, 01/11/1965 tarihinde yürürlüğe giren ve 01/04/1987’de
revize edilen Türkiye - Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesine göre; Almanya
sigortalıları ile gelir ya da aylık alanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin
ülkemizde gerek bulundukları gerekse ikamet ettikleri sırada ihtiyaç duydukları
sağlık yardımları Kurumumuzca karşılanmaktadır.
Bu kapsamdaki kişiler bugüne kadar “Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre
Sağlık Yardım Hakkı Belgesi” ile Kurumla anlaşmalı tüm sağlık hizmet
sunucularına müracaat ederek Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine göre sağlık
yardımlarından yararlanmaktaydılar.

İşlemlerin manuel olarak yürütülmesinden dolayı bu kişiler Kurumca
düzenlenmiş belgeyi ibraz etmelerine rağmen zaman zaman eczanelerden ilaç
alırken ya da sağlık hizmet sunucularında muayene ve tedavi olmak
istediklerinde sıkıntılarla karşılaşmaktaydılar.

18/03/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama
Tebliği’nin (SUT) 1.7.1 numaralı maddesine; “Ancak Almanya ile yapılan
sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındaki kişiler için 01/04/2014 tarihinden
itibaren MEDULA sistemi üzerinden provizyon alınacaktır.” cümlesi
eklenerek bu kişilerin de elektronik ortamda sağlık yardımlarından
yararlanmaları sağlanmıştır.

01/04/2014 tarihinden itibaren “Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine Göre
Sağlık Yardım Hakkı Belgesi” ile sağlık yardımlarından yararlanılması
sona ereceğinden bu kapsamdaki kişilerin Medula sistemi üzerinden
provizyon alabilmeleri için Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi
(YUPASS) tarafından üretilen 10 haneli YUPASS numarasını almak için
ikamet ettikleri yerdeki en yakın sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal
güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Belge: basin_duyurusu_28_Mart_2014.pdf (225.2 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/duyurular/basin_duyurusu_28_mart_2014