Basın Açıklaması 08.04.2014

Ads%C4%B1z

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Faks : 0 ( 312 ) 207 81 53
e-posta: basin@sgk.gov.tr
Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
E-mail: yayaz2@sgk.gov.tr
İrtibat: Yavuz Selim AYAZ - Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Tel: 0 (312) 207 80 42-43

08/04/2014

BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bir gazetede, “Kamyon Hokkabazlarına Sadece 40 TL Maaş Cezası” başlığıyla birinci sayfadan, SGK İstanbul İl Müdürlüğü eski yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma için görevlendirilen dört müfettişin çok tartışılacak bir karara imza attıkları ve sorumlulara 40-150 TL arasında değişen miktarlarda aylıktan kesme cezası verildiği yönünde soruşturma raporunun; bir maddesine dayandırılarak yapılan haber üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere konuyla ilgili olarak 23.08.2013 tarihinde İstanbul İl Müdürlüğü tarafından Kurum Başkanlık Makamına gönderilen yazı üzerine, iddia ve belgelerin soruşturulması amacıyla Kurum Başkanlık Makamı tarafından Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına talimat verilmiştir.

Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler soruşturma sürecini tamamlamış olup, hazırlanan soruşturma raporu 20.03.2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Hazırlanan müfettiş raporu uyarınca konu ile ilgili olarak Kurum tarafından, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 257’nci maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca yine müfettiş soruşturması kapsamında mali yönden tespit edilen Kurum zararı sorumlu personelden tahsil edilecektir. Öte yandan ilgili personele; “Kasıtlı olarak görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak” fiilleri nedeniyle Kurum onayıyla Aylıktan Kesme cezası verilmiştir.

Görüleceği üzere; konu ile ilgili yürütülen müfettiş soruşturması sonucunda hazırlanan raporun adli, mali ve disiplin boyutu vardır. Bu konularda gerekli işlemler dikkatle ve titizlikle uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Belge: basin_aciklamasi_08_Nisan_2014.pdf (225.9 KB)

Kaynak: http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/danisma_birimleri/basin_ve_halkla_iliskiler_musavirligi/duyurular/basin_aciklamasi_08_nisan_2014