Alet Temizleyici Dezenfektan Aquadex Device Plus GA2 5 Litre Teknik Şartnamesi


(İREM AKKAYA) #1

Alet Temizleyici Dezenfektan Teknik Şartnamesi

  1. Ürün, bronkoskop gibi otoklava giremeyen aletlerin yüksek düzey dezenfeksiyonu amacıyla kullanılmalıdır.

  2. Ürün %2 gluteraldehid içermelidir.

  3. Ürün, nötral veya alkalin pH seviyesinde (pH 7.5-8.5) olmalıdır.

  4. Ürün kullanıma hazır olmalı, ek solüsyona gerek olmamalıdır.

  5. Ürün açıldıktan sonra en az 14 gün süre ile kullanılabilmeli, son kullanım tarihine kadar içindeki gluteraldehid oranı minimum etkin konsantrasyon altına (% 1.5) düşmemelidir.