Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge 19.07.2019

Ülkemizde akut inmeli hastalara verilecek sağlık hizmetlerini düzenlemek ve sağlık tesisleri bünyesinde kurulacak inme birimlerinin fiziki şartlarını, sağlık insan gücü, tıbbi donanım ve hizmet kıstasları ile bu hizmetlere ilişkin hasta sevk ve nakil esaslarını belirlemek, inme birimlerinin tescil edilmesi, denetimi ve gerektiğinde tescilin iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan “Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge” yayımlanmıştır.

Belge: Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge.pdf (4.1 MB)

Kaynak: https://shgm.saglik.gov.tr/TR,56553/akut-inmeli-hastalara-verilecek-saglik-hizmetleri-hakkinda-yonerge.html